PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RĄK

Informacja

Ostatnio przeglądane

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni 5 L Biosol RP Forte 1 PROFI PLUS Zobacz większe

Preparat wiruso i bakteriobójczy 5L KORONAWIRUS SARS-COV-2 WHO-1

KORONAWIRUS SARS-COV-2 WHO-1 5 L

Nowy produkt

Preparat wiruso i bakteriobójczy 5L KORONAWIRUS SARS-COV-2 WHO-1

Więcej szczegółów

94,07 zł brutto
87,10 zł netto

Więcej informacji

Preparat wiruso i bakteriobójczy 5L KORONAWIRUS SARS-COV-2 WHO-1


Produkt dla użytkowników profesjonalnych.
ZASTOSOWANIE ; 
płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 

WŁAŚCIWOŚCI; 
Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych ( w tym na koronawirusa, SARS-Cov-2 ) 

SPOSÓB UŻYCIA ; 

Nanieść co najmniej 3 ml produktu na czyste i suche ręce, dokładnie pokryć całą cieczą powierzchnię  i wcierać do wyschnięcia.
Produkt powinien pozostawać na rękach co najmniej 30 sek, cała powierzchnia w tym czasie powinna być wilgotna 


Info dot przechowywania; 
Przechowywać pod zamknięciem w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym i dobrze wentylowanym 

NUMERZE POZWOLENIA 0078/TP/2020 Z Dnia 23-03-2020

Skład ; 
Alkohol etylkowy 75 % i inne składniki 

ktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Informacje ogólne: Usunąć z zagrożonej strefy. Przedstawić lekarzowi
etykietkę substancji niebezpiecznej. Nie pozostawiać osoby
poszkodowanej bez opieki.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P210
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki  kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

ILOŚC ALKOHOLU 70-80%

Paleta: 108 szt. 

WYSYŁKA DO 3-CIU DNI ROBOCZYCH 

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Śledź nas na Facebooku